source: internals/2016/screencastmultiplayergame_control/trunk/SampleApps/CastRemoteDisplay-android/build/intermediates/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-basement/8.3.0/res/values-sk/common_strings.xml @ 16435

Last change on this file since 16435 was 16435, checked in by jesteves, 3 years ago

Added Cast sample app. Not sure if all files were added successfully

File size: 5.1 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3    xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
4    <string name="common_google_play_services_notification_ticker" msgid="1852570676146674985">"Chyba sluÅŸieb Google Play"</string>
5    <string name="common_google_play_services_notification_needs_update_title" msgid="1388129345631079938">"Aplikácia vyÅŸaduje aktualizáciu sluÅŸieb Google Play."</string>
6    <string name="common_android_wear_notification_needs_update_text" msgid="6428604800157361567">"Aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> vyÅŸaduje aktualizáciu aplikácie Android Wear."</string>
7    <string name="common_google_play_services_needs_enabling_title" msgid="2583358409598976717">"Aplikácia vyÅŸaduje povolenie sluÅŸieb Google Play."</string>
8    <string name="common_google_play_services_error_notification_requested_by_msg" msgid="2443362625939284971">"VyÅŸiadané aplikáciou <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
9    <string name="common_google_play_services_install_title" msgid="26645092511305524">"InÅ¡talovaÅ¥ sluÅŸby Google Play"</string>
10    <string name="common_google_play_services_install_text_phone" msgid="8836325110837822534">"Na spustenie aplikácie <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> sa vyÅŸadujú sluÅŸby Google Play, ktoré na telefóne nemáte."</string>
11    <string name="common_google_play_services_install_text_tablet" msgid="542176290824754127">"Na spustenie aplikácie <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> sa vyÅŸadujú sluÅŸby Google Play, ktoré na tablete nemáte."</string>
12    <string name="common_google_play_services_install_button" msgid="8515591849428043265">"InÅ¡talovaÅ¥ sluÅŸby Google Play"</string>
13    <string name="common_google_play_services_enable_title" msgid="529078775174559253">"PovoliÅ¥ sluÅŸby Google Play"</string>
14    <string name="common_google_play_services_enable_text" msgid="4896236883690196080">"Aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> bude fungovaÅ¥ aÅŸ po povolení sluÅŸieb Google Play."</string>
15    <string name="common_google_play_services_enable_button" msgid="4181637455539816337">"PovoliÅ¥ sluÅŸby Google Play"</string>
16    <string name="common_google_play_services_update_title" msgid="6006316683626838685">"AktualizovaÅ¥ sluÅŸby Google Play"</string>
17    <string name="common_android_wear_update_title" msgid="1366439133145190222">"Aktualizujte aplikáciu Android Wear"</string>
18    <string name="common_google_play_services_update_text" msgid="5709479369299147668">"Aplikáciu <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> bude moÅŸné spustiÅ¥ aÅŸ po aktualizácii sluÅŸieb Google Play."</string>
19    <string name="common_android_wear_update_text" msgid="2453027084525739603">"Aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> bude fungovaÅ¥ aÅŸ po aktualizácii aplikácie Android Wear."</string>
20    <string name="common_google_play_services_updating_title" msgid="815008177440683245">"SluÅŸby Google Play sa aktualizujú"</string>
21    <string name="common_google_play_services_updating_text" msgid="2201289642219771610">"Na spustenie aplikácie <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> sa vyÅŸadujú sluÅŸby Google Play, ktoré sa momentálne aktualizujú."</string>
22    <string name="common_google_play_services_network_error_title" msgid="3827284619958211114">"Chyba siete"</string>
23    <string name="common_google_play_services_network_error_text" msgid="9038847255613537209">"Pripojenie k sluÅŸbám Google Play si vyÅŸaduje dátové pripojenie."</string>
24    <string name="common_google_play_services_invalid_account_title" msgid="1066672360770936753">"NeplatnÃœ účet"</string>
25    <string name="common_google_play_services_invalid_account_text" msgid="4983316348021735578">"ZadanÃœ účet v tomto zariadení neexistuje. Vyberte inÃœ účet."</string>
26    <string name="common_google_play_services_unknown_issue" msgid="4762332809710093730">"Neznámy problém so sluÅŸbami Google Play."</string>
27    <string name="common_google_play_services_unsupported_title" msgid="6334768798839376943">"SluÅŸby Google Play"</string>
28    <string name="common_google_play_services_unsupported_text" msgid="7682982632307307938">"Aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> potrebuje sluÅŸby Google Play, ktoré vaÅ¡e zariadenie nepodporuje. Kontaktujte prísluÅ¡ného vÃœrobcu a poÅŸiadajte ho o pomoc."</string>
29    <string name="common_google_play_services_update_button" msgid="8932944190611227642">"AktualizovaÅ¥"</string>
30    <string name="common_open_on_phone" msgid="411506735369601515">"OtvoriÅ¥ na telefóne"</string>
31    <string name="common_google_play_services_api_unavailable_text" msgid="6534628256897874213">"Aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> vyÅŸaduje minimálne jednu sluÅŸbu Google Play, ktorá v súčasnosti nie je k dispozícii. Kontaktujte prísluÅ¡ného vÃœvojára a poÅŸiadajte ho o pomoc."</string>
32    <string name="common_google_play_services_sign_in_failed_title" msgid="8164948898147532159">"Prihlásenie zlyhalo"</string>
33    <string name="common_google_play_services_sign_in_failed_text" msgid="5194079840165204725">"Pri prihlasovaní do určeného účtu sa vyskytla chyba. ZvoÄŸte inÃœ účet."</string>
34</resources>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.